• Басейни - Полезно

    Водата в басейна е необходимо да бъде чиста, по нормите – даже по-чиста от питейната вода. Чрез филтрацията на басейна улавяме механичните замърсители, но какво да правим с органичните замърсители, водораслите, и химичните показатели на водата? Нужно е да се използват химикали за третиране и дезинфекция.

    Дезинфекция – водата се обеззаразява, за да се отстранят болестотворните бактерии и вируси. Обеззаразяването на водата с хлорни препарати е най-разпространено, поради сравнително ниската им цена, както и поради високият и траен бактерициден ефект, който се постига с малък разход на хлор. При подаване на хлорния препарат във водата една част от него се изразходва веднага за обеззаразяването й, а остатъка остава активен във водата и очаква бъдещи замъсявания. Това дефинира понятието “остатъчен активен хлор” – количеството на активен хлор във вече обеззаразената вода. Нашата фирма използва продуктите на испанската фирма СТХ, която е лидер в бранша от повече от 20 години. От тази година фирмата започна да произвежда и химикали за третиране на питейна вода.

    Коагулация – тъй като пясъчните филтри задържат частици с размери по-големи от 0.4мм, как да очистим водата от по-малките? Като подадем във водата коагулант – препарат, който свързва малките частички във водата, образувайки по-големи, които се задържат в пясъчния филтър. Коагулант не се използва, когато имате картушен филтър. Представете си малка молекула със стотина ръчички, като всяка от тях държи воден елемент. При подаването и във водата ръчичките пускат това, което държат, и хващат най-близката твърда частица, при което се образува голяма частица, която вече пясъчния филтър може да хване. При експлоатацията обаче трябва да се има предвид, че след подаване на коагулант във водата, след един филтрационен цикъл трябва да се следи пясъчния филтър, и ако е нужно, да се извърши обратна промивка.

    Обработка срещу водорасли – използва се препаратът Алгицид, които има силно въздействие и разгражда едноклетъчната структура на водораслото. Употребява се, както е описано в ръководството.

    ЗАБЕЛЕЖКА –при работа с химикалите, да се спазват инструкциите за експлоатация и техниките за БЕЗОПАСНОСТ.

Каталози

Каталог 2019

Свалете Adobe Reader