• Басейни - Полезно

  БАСЕЙН - това е хидротехническо съоръжение, състоящо се от основно корито, система за пречистване и химизиране на водата, и допълнителни екстри. 

  КОРИТО на басейна – може да бъде изпълнено от стоманобетон или от сглобяеми конструкции. Преди взимането на важното решение как да бъде изпълнен Вашия басейн, винаги се консултирайте със специалист ;

  ПРЕЧИСТВАТЕЛНА система на басейна – съществуват различни типове пречиствателни съоръжения, като най-употребяваните при басейните са пясъчни и картушни филтри. И при двата варианта са в комплект с работна помпа, която засмуква водата от басейна и го нагнетява във филтъра. 

  Пясъчните филтри работят, като филтрират водата, преминаваща през тях, през слой пясък с определена едрина. При нормална работа водата се подава отгоре, филтрира се, и се подава филтриран към басейна. С времето пясъка се замърсява, уплътнява и започва да пропуска все по-малко вода. Индикатор за това е манометъра, монтиран на капака на филтъра. При затлачване на пясъка налягането се повишава, и манометъра отчита това повишение. Нужна е “обратна промивка” – променя се пътят на водата – с шестпътния вентил, или с батерията кранове, монтирани на филтъра, и тя се подава отдолу, разбива пясъка и изхвърля замърсяванията към канализацията. При малки частни басейни тази манипулация се прави веднъж-два пъти седмично, но при обществените басейни – поне веднъж дневно. 

  Работна помпа – работните помпи при басейните са нисконапорни, като особеното при тях е, че имат вграден предфилтър – това е груб филтър, през който засмуква помпата, така че ако нещо е попаднало в смукателната тръба, да не повреди работното колело на помпата. Естествено, по време на експлоатация е небходимо предфилтъра да се проверява редовно.

  Картушни филтри – филтри от изкуствен филтриращ материал, които задържат замърсяванията във водата. Почистват се ръчно, след демонтаж. Улавят по-малки частици от пясъчните филтри, но се почистват по-трудно, и експлоатационният им живот е доста по-кратък.

  Пречиствателната система на басейна се ситуира в помпено помещение, чиито размери зависят от размера на филтъра. Важното е, че подът на помещението трябва да равни с дъното на басейна.

Каталози

Каталог 2019

Свалете Adobe Reader